Saturday, 4 February 2012

multicultural core

Wielokulturowość. Jabłko zjadła Ukrainka, a deszcz napadał z Zachodu.
 
Racławickie Ave.

1 comment:

ann chëcz said...

;) zgrabnie powiedziane. interesujący spicyLublin.