Monday, 17 February 2014

I'd rather take pierogi

Krakowskie Przedmieście St.

No comments: